Nugsdor Adjunct

From No Man's Sky Wiki
Jump to: navigation, search

This article was catalogued by the Galactic Hub.

Nugsdor Adjunct
Nugsdor Adjunct
Galaxy Euclid
Civilized space Galactic Hub Project
Release Living Ship

Nugsdor Adjunct is a region.

Summary[edit | edit source]

Nugsdor Adjunct is a region in the Euclid galaxy of No Man's Sky.

This is HUB5 region for the Galactic Hub and the NEXT era.

Documented systems[edit | edit source]

System Color Distance Faction Planets Moons Platform
HUB5-11A Taylisa-Yuse 671,602 Korvax Abandoned 2 0 PS4

Other systems[edit | edit source]

 • HUB5-11 Asdust
 • HUB5-110 Grusse
 • HUB5-118 Sword of Truth
 • HUB5-119 Litimoshup
 • HUB5-11C Hesperides
 • HUB5-11D Ion (on PS4)
 • HUB5-11D Pair Production
 • HUB5-11E Apeacey
 • HUB5-124 Secreteru
 • HUB5-12C Kite
 • HUB5-13A Lefort
 • HUB5-13D Flower Ash
 • HUB5-140 Eijira
 • HUB5-142 Chatty Regis
 • HUB5-14D Noheath
 • HUB5-14E Wesanmart
 • HUB5-14F Limirise
 • HUB5-16 Muscular Ant
 • HUB5-18 DKNY
 • HUB5-195 Beyond Reality
 • HUB5-19B Aiaduzh
 • HUB5-19C Rekansa
 • HUB5-1A Ayenanym (on PS4)
 • HUB5-1A Ayenanym XIX
 • HUB5-1A0 Ekiosco
 • HUB5-1A2 Chwork
 • HUB5-1A3 Oydona
 • HUB5-1A7 AE Prime
 • HUB5-1AA Symposium
 • HUB5-1B0 Loykens
 • HUB5-1BA Dead Sea
 • HUB5-1BC Hirlespo
 • HUB5-1BF Sefordit
 • HUB5-1C2 Revile
 • HUB5-1D4 Gakins
 • HUB5-1D8 Resonate
 • HUB5-1E0 Diotima
 • HUB5-1E9 Nevilleso
 • HUB5-1EF Nunarehav
 • HUB5-1F1 Euceste
 • HUB5-1F4 Ugh
 • HUB5-21 Iagori
 • HUB5-212 Ahaborna
 • HUB5-215 Skylake
 • HUB5-216
 • HUB5-21C Wandle
 • HUB5-22 Rogue
 • HUB5-222 Proxima Twin omega
 • HUB5-223 Totutsb
 • HUB5-224 Nifrit
 • HUB5-225 Echolon Twin omega
 • HUB5-226 Laniusi
 • HUB5-227 Echolon U-pring Zulu (PS4)
 • HUB5-227 Xireeph Aciko
 • HUB5-228 Armenia
 • HUB5-229 Netforri
 • HUB5-22A Yokjavi
 • HUB5-22B Lawyer's End
 • HUB5-22C Eodosiar
 • HUB5-22D Rydess
 • HUB5-22E Cotrittler
 • HUB5-22F Huntsville
 • HUB5-23 Far Enough
 • HUB5-25 Mitchell
 • HUB5-26 Uphill
 • HUB5-2A Ighbour
 • HUB5-2B Anoat LXXV
 • HUB5-2C Onrovi
 • HUB5-2E Nafutinas
 • HUB5-2F Bifredi-Kuoka
 • HUB5-30 Caliente
 • HUB5-31 Otheymn
 • HUB5-36 Efielden
 • HUB5-39 Gourprin
 • HUB5-3B Emoniumfi
 • HUB5-3E Tinghul
 • HUB5-42 Hectuslon
 • HUB5-45 Genesis
 • HUB5-49 Oannia
 • HUB5-4A Yurgoliv
 • HUB5-4D Sibola
 • HUB5-51 Evinur
 • HUB5-54 Two Ton Yak
 • HUB5-55 Kiburfur
 • HUB5-5B Strebe
 • HUB5-5D Bacupith
 • HUB5-61 Kalandor
 • HUB5-63 Leif Force
 • HUB5-64 Water Me
 • HUB5-6C Telford
 • HUB5-6D Ilford
 • HUB5-6F Garfield
 • HUB5-74 Lelusiu
 • HUB5-76 Iriasu
 • HUB5-78 Yidomed
 • HUB5-7D Bremsstralung
 • HUB5-9 Theaetetus
 • HUB5-9B Engarl
 • HUB5-A Saggy
 • HUB5-B2 Compton Scatter
 • HUB5-B6 Socrates
 • HUB5-BA Follicle
 • HUB5-CE Photoelectric
 • HUB5-D1 Totneyro
 • HUB5-E0 Rayleigh Scatter
 • HUB5-E6 Quelyn
 • HUB5-E7 Emelie's Star
 • HUB5-E8 Eybury
 • HUB5-E9 Sophist X
 • HUB5-EA Heraclitus
 • HUB5-six9 House

Civilized Space[edit | edit source]

This region is home to the Galactic Hub Project.

Navigator[edit | edit source]